اگه نتونیم خواستنی هاییه ک برای خواستنشون تصمیم نمیگیریم رو جمع و جور کنیم، دقیقا داریم چه غلطی میکنیم ؟؟؟