تازه یه سایتی برای تخم مرغ آب پز، مواد لازم نوشته بود :))

.

.

.

.

-› ایندفعه من سرچ نکردم

-› گفتم زشته پیش گوگل

-› دوستم سرچ کرد