الان بیشترین موضوعی ک ذهنم رو درگیر کرده اینه که چرا چنان موضوعی ذهنم رو درگیر کرده!