با محبتایی ک خودتونو لایقش نمیدونید چیکار میکنید؟!

.

.

.

-› خدایا یکم بپیچیم!