یعنی واقعا بیشتر از خودشون دیوونگیاشونو دوس دارم؟

.

.

.

-› شما چیِ آدما رو بیشتر از خودشون دوست دارید؟