اگه دافعه از ده تا باشه

من چنتاشو دارم؟؟

.

.

‌.

-› ن جدی

-› همه جواب بدید!