گف از چیزای کوچیک لذت نمیبری

بهش نگفتم که من هر ثانیه ای که به چیزا و کسایی که دوستشون دارم فکر میکنم خوشبخت ترین دختر همه ی سال های زندگیمم...

.

.

.

-› این دم دستی ترین چیز برای شاد بودن نیست؟ 

-› برام سواله که چرا از کسایی که فکر میکنن سبک زندگیشون بهترین سبک زندگیه ممکنه و مدام در حال فریاد زدنشن بدم میاد

-› چرا بدم میاد؟

-› چرا باید بدم بیاد

-› چرا باید بدم بیاد