شاید به نظرتون بی ربط بیاد یا فکر کنید با دهنم میشنوم یا با گوشم میخورم

اما واقعا هدفونم نمیزاره غذا بخورم

.

.

.

-› مث ی وقتایی ک ی چیزی میشه دیدید؟

-› اونجوری