گفتم شاید برای شما هم هیجان انگیز باشه

وقتی سرفه میکنم طعم خون حس میکنم

.

.

.

-› D=