میگه هر موقع رفتی در خونه خدا به نیمه خالی لیوانت نگاه کن. خدا بغلت میکنه میگه عزیز دلم اینجوریام نیست من دوستت دارم

.

.

.

.

.

-› پر میکشه قلبم موقع گوش دادن به حرفاش 

-› لازم ب توضیح است منظور از لیوان، لیوان شرایطمون نیست، لیوان خوبیا و بدیامونه