اگه یکی گفت فقط خودت میتونی زندگیتو تغییر بدی

با پشت دست بزن تو دهنش

این تلقین فقط ما رو در استیصالمون بیشتر فرو میبره

اون ما نیستیم

اون خداس

اولیا خداس

اینو اگه ندونیم تا اخر عمر میدوییم و ته تهش فقط تونستیم حساب بانکیمونو پنج میلیارد شارژ کنیم بدون ذره ای ارامش بدون ذره ای احساس امنیت بدون ذره ای اطمینان به جهان بدون هیچ معنویت لذت بخشی

.

.

.

.

-› اومانیسم بودن مث یه باتلاقه

-› که در بهترین حالت اونقدر غرق شدی ک هیچیو نمیبینی