تو با رها کردن خودت آرامش نخواهی داشت

تو با رها کردن خودت "در یک بستر مطمئن" آرامش خواهی داشت

.

‌.

.

.

-› از #آزادی