اوضاع الان یمن

اگه اون روز مبادایی که براش پول جمع کردیم نیست

ما انقدر ترسو یا خود خواهیم؟

.

.

.

-› یا یا های دیگه