اوج لذتش بزای من اونجاییه که به این و متمرکزا به این فکر میکنم که نقطه ای ک الان وایسادم رویای همه سالهای گذشته ی من بوده

و واقعا برام باعث تعجبه که چرا فکر کردن به یک خیال انقدر لذت بخشه، حتی وقتی که دقیقا توی نقطه ی تحقق خیالت وایسادی

.

.

.

-› اگه فهمیدید به منم بگید