تو وقتی عاشق یه نفر شدی، که احساس کنی بخشی از نیاز های روحیت، بواسطه ارتباط داشتن با اون تامین میشه

هیچ چیز فوق العاده ای وجود نداره

و این اتفاقیه که برای میلیون ها آدم دیگه دقیقا در همین زمان داره میافته

به شکل های مختلف که ناشی از تفاوت های شخصیت و روحیات آدم هاس

و همه چیزی که مهمه، چگونه رفتار کردن شخص شماس

.

.

.

-› میگن ک گوته گفته:

-› دوستت دارم، آیا این به تو ربط دارد؟